Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณไหล่ทาง สาย นน.3023 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ที่เป็นจุดเสี่ยงบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง ณ สายทาง นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 14+000) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและปรับปรุงทัศนียภาพบนท้องถนน
Scroll Up Skip to content