Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีราวสะพานในสายทางโครงข่าย สาย นน.4011 – บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีสะพานในสายทาง นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีในการใช้เส้นทาง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content