Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3023 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 3+000 ถึง กม.ที่ 5+550) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัยตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content