Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับปรุงราวกันอันตราย สาย นน.4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงราวกันอันตราย (ซ่อมแซมราวกันอันตราย) ถนนสาย นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 2+750) โดยร่วมสานต่อนโยบายของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความมั่นใจและปลอดภัย บนถนนทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content