Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักกิโลเมตรในสายทาง 4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตรในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content