Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้งในสายทาง นน.4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้งในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content