Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สะพาน นน.022 สะพานสบหนอง ตำบลตาลชุมพัฒนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สะพาน นน.022 สะพานสบหนอง ตำบลตาลชุมพัฒนา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และให้กับผู้สัญจรตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content