Menu
home
>>
ขทช.น่าน ล้างทำความสะอาดสะพานในสายทาง นน.4011 – บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานในสายทางโครงข่าย เพื่อเตรียมทาสีสะพาน สาย นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content