Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีราวสะพานโครงข่าย สาย นน.3003 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีสะพานในสายทาง นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีในการใช้เส้นทาง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content