Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content