Menu
home
>>
ผอ.ขทช.น่าน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน เป็นตัวแทนกรมทางหลวงชนบท ในการมอบทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาบุตร สมาชิกสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท ปี 2563 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้รับจำนวน 3 ทุน มอบ ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content