Menu
home
>>
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 ตรวจติดตามภารกิจของ ขทช.น่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 นายชูชัย พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ ออกตรวจติดตามงานภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทน่าน โดยมีนายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content