Menu
home
>>
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ โดยมี นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content