Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4022 แยก ทล.1148 – บ้านสบขุ่น
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในสายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148– บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 17+000 ถึง กม.ที่ 20+000) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content