Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 – บ้านฝายแก
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านฝายแก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 6+200) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content