Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการถมไหล่ทาง สาย นน.3012 แยก ทล.101 – บ้านภูเพียง
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้ดำเนินการถมดินบริเวณไหล่ทางทรุด ในสายทาง สาย นน.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านภูเพียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 6+000) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content