Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 แยก ทล.101 – บ้านฝายแก
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านฝายแก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง กม.ที่ 3+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content