Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สายบ้านราษฎร์สามัคคี
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านเข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทางบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+383) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content