Menu
home
>>
ขทช.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน2563เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ วิสุทธิจินดา ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานณ ห้องเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content