Menu
home
>>
ขทช.น่าน รื้อถอนป้ายโฆษณาที่รุกล้ำเขตทางหลวง สาย นน.3018 แยก ทล.101 – บ้านคือเวียง
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่รุกล้ำเขตทางหลวงชนบท และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 101– บ้านคือเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38 การติดตั้ง แขวนวาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในบางลักษณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content