Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นน.4022 แยก ทล.1148 – บ้านสบขุ่น
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 1+150) เพื่ออำนวยความสะดวก และให้กับผู้สัญจรตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content