Menu
home
>>
ขทช.น่าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย สาย นน.4002 แยก ทล.1091 – บ้านห้วยหยวก
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าดำเนินการตักดินสไลด์ในสายทาง นน. 4002 แยก ทล.หมายเลข 1091 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เกิดจากพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content