Menu
home
>>
ขทช.น่าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ในสายทาง นน.4005 แยก ทล.1243 – บ้านจอมจันทร์
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดดินโคลน , เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจร และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (ถังขาวแดง) สาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243– บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม,เวียงสา จังหวัดน่าน ที่เกิดจากพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content