Menu
home
>>
ขทช.น่าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ในสายทาง นน.3003 แยก ทล.101 – บ้านหนองห้า
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจร ในสายทาง นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่เกิดจากพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content