Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3003 แยก ทล.101 – บ้านหนองห้า
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินกิจกรรมดูแลถนนในชุมชน (งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง) สาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 21+000 ถึง กม.ที่ 24+000) เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content