Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ขุดลอกรางระบายน้ำ สาย นน.3003 แยก ทล.101 – บ้านหนองห้า
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนสาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 12+000) เพื่อช่วยระบายน้ำจากเหตุพายุลมฝนในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content