Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content