Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content