Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดถนนทุกสาย ในพื้นที่ของตำบลม่วงตึ๊ด
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนทุกสายในพื้นที่ของตำบลม่วงตึ๊ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หน้าวัดบ้านม่วงตึ๊ดตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content