Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน”
วันศุกร์ ที่ 24กรกฎาคม2563 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีณ บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content