Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสายทางหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลความสะอาดและมีปลูกต้นไม้เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content