Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม2563เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ วิสุทธิจินดา ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content