Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4010
วันพฤหัสบดี ที่ 2กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1026– บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กม.ที่5+000 ถึง กม.ที่ 9+000)เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content