Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นน.4015
วันพุธ ที่ 1กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้สายทางตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content