Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นน.4015
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทาง นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content