Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3007
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่านเข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 14+000 ถึง กม.ที่ 18+050) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน ผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content