Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งเป้าสะท้อนแสงในสายทาง นน.3003
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดเป้าสะท้อนแสงหลักนำโค้ง สาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้าอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 24+125) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content