Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4022
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในสายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148– บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 34+000 ถึง กม.ที่ 37+000) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content