Menu
home
>>
ขทช.น่าน ขุดลอกรางระบายน้ำ สาย นน.4020
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 36+000 ถึง กม.ที่ 36+250) เพื่อช่วยระบายน้ำจากเหตุพายุลมฝนในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content