Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับปรุงราวกันอันตราย สาย นน.4020
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงราวกันอันตราย (พ่นสีราวกันอันตราย) ถนนสาย นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 15+150) โดยร่วมสานต่อนโยบายของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความมั่นใจและปลอดภัย บนถนนทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content