Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย”
วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563โดยมีนายนิธิวัชร์ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content