Menu
home
>>
ขทช.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน2563เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ วิสุทธิจินดา ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จังหวัดน่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content