Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสำนักงานฯ
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณภายในสำนักงานฯ และบ้านพักของหน่วยงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ ถนอมอายุการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content