Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง สาย นน.4013 – บ้านผาตูบ
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (งานรื้อถอนหลักนำโค้ง) และบริเวณภายในสำนักงานฯ (งานตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ , เก็บกวาดทำความสะอาด) เป็นการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
Scroll Up Skip to content