Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งป้ายจราจรในสายทาง นน.4013 – บ้านผาตูบ
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทได้สัญจรได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content