Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับปรุงราวกันอันตราย สาย นน.4010 – บ้านปากห้วยอ้อย
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงราวกันอันตราย ถนนสาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น ,อำเภอร้องกวาง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 14+825) โดยร่วมสานต่อนโยบายของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความมั่นใจและปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content