Menu
home
>>
ขทช.น่าน ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงคำสั่งถวายความปลอดภัย และประสานงานการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองบัญญาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content