Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวัส โควิด – 19
วันอังคาร ที่3 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อโรคโควิด – 19 ตามมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีประชุมชี้แจงถึงมาตรการ และแนวทางที่ดำเนินการป้องกันเชื้อโรคโควิด – 19 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ
Scroll Up Skip to content