Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ในสายทาง นน.4013 – บ้านผาตูบ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณไหล่ทางในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมืองจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content