Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ในสายทาง นน.4013 – บ้านผาตูบ
วันพุธ ที่4 มีนาคม2563
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณไหล่ทางในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอภูเมืองจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content